Brotherhood
Kodex

"Žádná moc nesmí platit víc než zákony."

Marcus Tullius Cicero

Obecné zákony

 1. Dodržujeme zákony a zákonitosti tohoto světa
  • myšlena pravidla serveru Dark Paradise.
 2. Všichni jsme si rovni a vzájemně si pomáháme
  • jsme kolektiv přátel, vše záleží na domluvě, vyjímky z pravidel neexistují pro nikoho.
 3. Pokud je na někom z nás spácháno příkoří, jako by bylo spácháno všem a tak bude i trestáno
  • jeden za všechny a všichni za jednoho! Nezapomínáme.
 4. Nepodporujeme přímo ani nepřímo vrahy, násilníky a zloděje
  • jsme kolektiv lidí stejně smýšlejících v tomto ohledu.
 5. Každý člen podporuje svou guildu dle svých možností a schopností
  • at' už formou guildovného nebo jinou, hlavně však sám sebou!

Zákony rytířského boje

 1. Nezabíjíme zvíře protivníka, pokud nebylo na nás poštváno nebo jinak zneužito
 2. V rámci možností oživíme poraženého protivníka
 3. Nezabíjíme protivníka, jenž ještě není vybaven k boji
 4. Vrazi a zloději nejsou chráněni zákony rytířského boje*

Zákony výprav a dělení pokladů

 1. Výpravy se účastním pouze tehdy, mám-li mám chut', nechci přece kazit dungeon ostatním svou náladou
 2. Účastník výpravy morálně podporuje ostatní
  • nepadají otázky typu: "Už jsme na konci?"
  • nepadají návrhy typu: "Odkopl bych, nemáme na to."
   • pokud cítím, že já osobně na to nemám (usínám, bolí mne hlava nebo cokoliv, co ovlivní můj herní výkon), pak to sdělím po icq vůdci výpravy a ten zváží další možnosti.
  • o případném odejití z dungeonu rozhoduje vůdce (pořádající) výpravy.
 3. Na výpravu se hlásím tak, abych ji mohl dokončit
  • počítám s tím, že se půjde až na konec (v dobrém i horším) nebo dokud nás smrt nerozdělí.
  • do každého dungeonu beru lepší než postačující výbavu.
 4. Loot se dělí formou dražby
  • pokud pořádající hráč před dungeonem nerozhodne jinak.
 5. Nedražím věci, které nevyužiji v k podpoře guildy na výpravách
  • at' už dobrodružných nebo trestných.
 6. Neprodávám vydražené itemy na trhu
  • alespon', pokud je před tím nenabídnu k odkoupení na guildovním foru.
 7. Každý, kdo jde na výpravu musí být schopen komunikace
  • být na Teamspeaku.
  • být na UOmapě.
  • nebýt namol (ve stavu, kdy nemůže mluvit/slyšet, kdy spí)**.

Zákony guildovního provozu

 1. Každý je povinen odevzdávat měsíční příspěvěk
  • adept 35 000 gp.
  • člen 50 000 gp.
 2. Pokud lognu do hry, lognu i UOmapu (samozřejmě ji mám loglou co nejvíc)
 3. Každý adept/člen má právo (povinnost) mít uístěnu svoji truhličku v guildovním domě
 4. Dáváme pozor na bezpečnost v baráčcích
  • zapnuté guild secure runy, zavřené dveře.
*: Zde jsou instrukce k boji s vrahy.
**: ano, u nás je tento bod zapotřebí :)